Buwan ng Wika, Kasaysayan, Sining, at Kultura 2017

Artikulo at mga Larawan mula kay Jonathan S. Lacson, Kaagapay sa Pormasyon, FPTI – ERDA Tech, mga Karagdagang Larawan mula kina Tracy Ann G. Rotarta, Gurong Tagapamahala sa mga Usaping Pandisiplina, FPTI – ERDA Tech at Rowena B. Dela Cruz, Tagapamahala sa Programa ng Sponsorship, FPTI – ERDA Tech

Ang katatapos na buwan ng Agosto ay hitik sa mga gawaing naglalayong paigtingin ang pagmamahal ng pamayanang ERDA Tech bilang mga Pilipino sa kanilang wika, kasaysayan, sining, at kultura.

May inihandang ekshibit at nagdaos ng patimpalak sa pagsulat ng tula tungkol sa papel ng wika sa pagbabago at pag-unlad ng bansa.

Ang mga mag-aaral ng ikalabindalawang baitang ay nagkaroon ng field demo kung saan malikhain nilang pinagsama ang mga galaw at kumpas ng mga folk dance sa saliw ng mga awiting Pilipino. Ganoon din ang ginawa ng mga mag-aaral ng ikalabing-isang baitang na idinaan naman sa isang paligsahan.

Sa patimpalak na “Talentadong ERDAnian”, ipinamalas ng mga kalahok ang iba’t iba nilang galing, talino, at husay sa pagkanta, pagsasayaw, at pagguhit.

Itinampok din ang mga ukit-sabon ng mga mag-aaral ng ikalabindalawang baitang. Nakatutuwang pagmasdan at hawakan ang mga obrang ito; tunay ngang sa isang ordinaryong bagay gaya ng sabon ay uusbong ang mga likha ng sining.

Ang pinakamasarap na bahagi ay ang Pistang Pilipino kung saan ang lahat ay nagtipon sa St. Ignatius of Loyola Hall upang pagsaluhan ang isang tanghaliang puno ng mga pagkaing Pilipino. Sari-saring ulam, inumin, at panghimagas ang pumawi sa gutom at uhaw ng mga mag-aaral, guro, at kawani habang masaya silang nag-uusap, nagtatawanan, at ninanamnam ang bawat sandali na sila ay magkakasama.

Ang selebrasyong ito ng ating pagkaPilipino ay bunga ng pagtutulungan ng mga kahanga-hangang gurong sina Gng. Michelle Testa, G. Christian Bumatayo, Bb. Chyryz Valiente, G. Elmer Bueno, at ng mga piling mag-aaral na tumulong sa mga paghahanda at sa pagsasakatuparan ng mga gawain.

Lahat din ng mga mag-aaral na sumali sa iba’t ibang patimpalak ay kalugod-lugod dahil sa kanilang pagtitiyaga at pagsisikap sa pagsasanay, at sa kanilang buong-pusong pagbabahagi ng kanilang galing sa pamayanang ERDA Tech.

Wika ng Bansang Pilipinas

nina Danico Danielle Orobia, Jon Manel Bernardo, Annabelle Lorraine Malic, at Oliver Bartolata ng Grade 11 – St. Dominic Savio

Balikan natin ang ating nakaraan,

At ang lahat ng ating pinagdaanan.

Nagmula sa hinagpis at kahirapan,

Nagising sa katotohanan, lumalaban.

 

At itong ating Perlas ng Silangan

Maraming paghihirap ang naranasan.

Isang islang inangkin ng dayuhan,

Ngunit bahagi ng ating karagatan.

 

Sa lahat ng pinagdaanang hinagpis,

Nakuha ang kalayaang minimithi,

Na hanggang ngayon ay hawak-hawak natin,

Na patuloy na nagbubuklod sa atin.

 

‘Di matapos na putukan at labanan,

Mga sinisigaw at hinaing ng bayan,

Ang maraming patayan at kaguluhan,

Lahat ng ito’y ating pinagdaanan.

 

Ngunit matapos ang kaguluhang ito,

At ang sandatang ating pinanghawakan,

Ang wikang malaya ay ating ginamit,

Malayang wika, wikang Filipinong ating nilalangit!

 

*Ito ay kalahok sa patimpalak sa pagsulat ng tula para sa Buwan ng Wika, Kasaysayan, Sining, at Kultura, Agosto 2017.

Wika, Tungo sa Landas ng Pagkakaisa

nina Jimmuel Fernando, Kienth Carlo Reyes, Jerica Espinosa, at Virginia Lee-Anne Ramirez
ng Grade 11 – St. Dominic Savio

Kaguluhan, karahasan, kahirapan at sakuna,

Mga pagyanig na sumira sa ating mga lupa,

Mga bagyong sumira sa yaman ng ating bansa,

At ang pagsakop sa Marawi ng mga terorista.

 

Naghirap at nasira ang mga ari-arian,

Ang mga mamamaya’y ‘di biro ang pinagdaanan.

Pinilit bumangon upang labanan ang kahirapan,

At dahil sa wika’y nagkaisa’t nagkaintindihan.

 

Iisang layunin ang gusting makamit sa’ting bansa,

Ang magkaroon ng bansang mapayapa at Malaya.

Ang pagkakaroon din ng malawak na pag-unawa,

At ang lahat ng iyan ay nagmula sa ating wika.

 

Nakabuo ng mga matitibay na samahan,

Napagkaisa ng bansang ating ginagalawan,

Hinding-hindi magpapatibag sa kahit sinoman,

Basta’t tayo ay nagtutulungan at nagmamahalan.

 

Iisang wika ang dahilan para matalos,

Kababayan nating nangulila’t naghihikahos,

Nagkakaisa para ang lahat ay maisaayos,

Dahil sa wika ang problema’y ating nairaos.

 

*Ito ay kalahok sa patimpalak sa pagsulat ng tula para sa Buwan ng Wika, Kasaysayan, Sining, at Kultura, Agosto 2017.

Binilanggo ng Pasakit

nina Kecy Casamayor, Rosalie Goles, Angel Gabrielle Hamblosa, at Abegail Lapinig
ng Grade 11 – St. Lorenzo Ruiz

Mula sa pagsikat ng araw at pagmulat ng mata,

Mula sa paglapat ng pluma’t pagkonsumo ng tinta,

Ay yaon ding simula ng pagbalik-alaala,

Sa marka ng pagkabigo’t paltos ng kahapo’y dala.

 

Tatlong daang taong pagkagapos at pagkailanggo,

Perlas ng Bayang Sinilanga’y kinamkam at tinago,

Sa lupaing tigang ,pagdanak ng dugo’y ‘di mahinto,

Ang tatak ng kamataya’y napamarka nga nang husto.

 

Sumapit ang araw na ‘di na kaya ang kalupitan,

Ang ating bandila’y itinaas sa may kalangitan,

Patuloy sa pag-awit kahit mayroong kaguluhan ,

Itinaboy ang takot at naghari ang kaguluhan .

 

Marawi, sa mga nangyari ikaw na ang magsabi

Sinong nagpabaya’t kayo’y nasawi, buksan iyong labi!

Sa pagkamula’t dito’y lungkot sa’ming puso’y papawi,

Ibaba ang armas , kapayapaa’y ipamutawi.

 

Mahigit pitong libong pulong ating pinagmulan,

Pagkabuklod-buklod isang wika ang dahilan,

Filipino! Wikang nagkalag sa ating pagkagapos,

Muling sisikat ang araw, bangungot ay matatapos.

 

*Ito ay kalahok sa patimpalak sa pagsulat ng tula para sa Buwan ng Wika, Kasaysayan, Sining, at Kultura, Agosto 2017.

Malaya bang Maituturing ang Bansa?

nina Patricia Coleen Liberato, Angelica Pascual, Maria Mikaela Pieza, at Kruza Vhryz Sison
ng Grade 11 – St. Lorenzo Ruiz

Malaya bang maituturing ang bansa,

Kung tayo’y bilanggo na ng ibang kultura?

Filipino ang ating sariling wika,

Ngunit iba ang ating sinasalita.

 

Malaya bang maituturing ang bansa,

Kung talamak ang krimen at panghuhusga?

Kung puro pagnanakaw ang ginagawa?

Pati kapwa’y niloloko’t dinaraya.

 

Malaya nga bang maituturing ang bansa,

Kung pagpapataya’y kabi-kabila?

Daan-daan na ang nagbuwis ng buhay,

Upang ang kapayapaa’y maialay.

 

Malaya nga bang maituturing ang bansa,

Kung puro panggugulang ang ginagawa?

Mga politikong nagtaksil sa bayan,

Ibinulsa pati kaban ng bayan.

 

Filipino ang ating sariling wika,

Tayo ay may bayaning tinitingala,

Winagayway natin ang ating bandila,

Ngunit malaya nga ba ang ating bansa?

 

*Ito ay kalahok sa patimpalak sa pagsulat ng tula para sa Buwan ng Wika, Kasaysayan, Sining, at Kultura, Agosto 2017.

Inang Bayan, Kaunti Pa

nina Jhoanna Mae Astilla, Anthony Guarin, Angelica Echano, Karlo Reyes, at Geanne Samson ng Grade 11 – St. Pedro Calungsod

Santong si Pedro Calungsod,

Pilipino’y tinaguyod.

Sakripisyo’y nasuklian,

Nagbigay ng karangalan.

 

Ilang buhay ang ‘binuwis,

Sa kalayaang ninais.

Ang mithing kapayapaan,

Inalay sa bayang mahal.

 

Mga barkong nakabantay,

Sa teritoryong inangkin.

Tayo ba’y malayang tunay,

Kung ang ati’y, kanila rin?

 

Diyalekto’y ‘di dahilan,

Kultura’y hindi batayan.

Pagkakaisa’y isulong,

Bawat isa ay tumulong.

 

May laya, wika’t kultura,

Kailan magiging ganap.

Ang hangad na kalayaan,

Inang bayan, kaunti pa.

 
*Ito ay kalahok sa patimpalak sa pagsulat ng tula para sa Buwan ng Wika, Kasaysayan, Sining, at Kultura, Agosto 2017.

Bansang Nagkakaisa, Gamit ay Isang Wika

nina Christian Madrid, Tattiana Leigh Cayari, Alexaj Mae Modelo, at Rubilea Anthonette Pangindian ng Grade 11 – St. Pedro Calungsod

Nakalipas ang limang taon, maraming pangyayari,

Ang naganap sa ating bansa na ‘di natin mawari.

Mga bagyo’t sakuna ay sumira sa’ting sarili.

Ating bansa ay nabuo mula sa pagkakahati.

 

Ang pagpapatalsik kay Punong Mahistradong Corona,

Ang pagpapaaresto kay Dating Pangulong Gloria,

Si Blessed Pedro Calungsod ay santong itinalaga,

Naganap noong dalawanlibo’t labindalawa

 

Ang paglindol sa Bohol at paghagupit ng Yolanda,

Ito’y lahat kasunod ng pandaraya sa sistema.

Pang-aapi sa magsasaka ng Hacienda Luisita,

Ito ay mga paghihirap na naranasan ng bansa.

 

Agawan sa teritoryo ng Tsina at Pilipinas,

Korapsyon at katiwalian, lahat ay inilabas.

Mga may pananaguta’y dapat humarap sa batas,

Gamot sa kanser ng lipunan, nasa’n nga ba ang lunas?

 

Ang mahal nating wika’y sa pagkakaisa gamitin,

Isang magandang hakbang, tanggol-wika’y ihahain.

Pagtutulunga’t pagbabayanihan ay palawigin,

Ating bansa’t wika, sariling atin, ito ay mahalin.

 
*Ito ay kalahok sa patimpalak sa pagsulat ng tula para sa Buwan ng Wika, Kasaysayan, Sining, at Kultura, Agosto 2017.