Wika ng Bansang Pilipinas

nina Danico Danielle Orobia, Jon Manel Bernardo, Annabelle Lorraine Malic, at Oliver Bartolata ng Grade 11 – St. Dominic Savio

Balikan natin ang ating nakaraan,

At ang lahat ng ating pinagdaanan.

Nagmula sa hinagpis at kahirapan,

Nagising sa katotohanan, lumalaban.

 

At itong ating Perlas ng Silangan

Maraming paghihirap ang naranasan.

Isang islang inangkin ng dayuhan,

Ngunit bahagi ng ating karagatan.

 

Sa lahat ng pinagdaanang hinagpis,

Nakuha ang kalayaang minimithi,

Na hanggang ngayon ay hawak-hawak natin,

Na patuloy na nagbubuklod sa atin.

 

‘Di matapos na putukan at labanan,

Mga sinisigaw at hinaing ng bayan,

Ang maraming patayan at kaguluhan,

Lahat ng ito’y ating pinagdaanan.

 

Ngunit matapos ang kaguluhang ito,

At ang sandatang ating pinanghawakan,

Ang wikang malaya ay ating ginamit,

Malayang wika, wikang Filipinong ating nilalangit!

 

*Ito ay kalahok sa patimpalak sa pagsulat ng tula para sa Buwan ng Wika, Kasaysayan, Sining, at Kultura, Agosto 2017.