Wika, Tungo sa Landas ng Pagkakaisa

nina Jimmuel Fernando, Kienth Carlo Reyes, Jerica Espinosa, at Virginia Lee-Anne Ramirez
ng Grade 11 – St. Dominic Savio

Kaguluhan, karahasan, kahirapan at sakuna,

Mga pagyanig na sumira sa ating mga lupa,

Mga bagyong sumira sa yaman ng ating bansa,

At ang pagsakop sa Marawi ng mga terorista.

 

Naghirap at nasira ang mga ari-arian,

Ang mga mamamaya’y ‘di biro ang pinagdaanan.

Pinilit bumangon upang labanan ang kahirapan,

At dahil sa wika’y nagkaisa’t nagkaintindihan.

 

Iisang layunin ang gusting makamit sa’ting bansa,

Ang magkaroon ng bansang mapayapa at Malaya.

Ang pagkakaroon din ng malawak na pag-unawa,

At ang lahat ng iyan ay nagmula sa ating wika.

 

Nakabuo ng mga matitibay na samahan,

Napagkaisa ng bansang ating ginagalawan,

Hinding-hindi magpapatibag sa kahit sinoman,

Basta’t tayo ay nagtutulungan at nagmamahalan.

 

Iisang wika ang dahilan para matalos,

Kababayan nating nangulila’t naghihikahos,

Nagkakaisa para ang lahat ay maisaayos,

Dahil sa wika ang problema’y ating nairaos.

 

*Ito ay kalahok sa patimpalak sa pagsulat ng tula para sa Buwan ng Wika, Kasaysayan, Sining, at Kultura, Agosto 2017.